Είστε εδώ

Μητρώο Τμήματος

Επικαιροποίηση  Μητρώου Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος Φιλολογίας σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις  της Υ.Α. αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 (ΦΕΚ 225/31-1-2017, τ. Β΄ του άρθρου 30 παρ. 3 του Ν. 4452/2017 και του άρθρου 13 παρ. 2(ιγ) του Ν. 4485/2017.