Είστε εδώ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των μεταπτυχιακών φοιτητών των Π.Μ.Σ. «Κλασική Φιλολογία», «Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία» και «Γλωσσολογική Θεωρία και Έρευνα»

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  των μεταπτυχιακών φοιτητών των Π.Μ.Σ.

«Κλασική Φιλολογία», «Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία» και «Γλωσσολογική Θεωρία και Έρευνα»

 

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος να προσέλθουν στη Γραμματεία για να καταθέσουν το θέμα της  μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας από 6 έως 31 Μαρτίου 2019 (από 9:00 έως 12:00).    

Υπενθυμίζουμε ότι η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τη σύμφωνη γνώμη του επόπτη καθηγητή.

Επισυνάπτεται η αίτηση που πρέπει να υποβληθεί.

Στα Π.Μ.Σ. "Κλασική Φιλολογία" και "Γλωσσολογική Θεωρία και Έρευνα" πρέπει να επισυναπτεί περίληψη της προτεινόμενης εργασίας.