Είστε εδώ

Έναρξη μαθήματος κ. Μπουκουβάλα "Διδακτική της Λογοτεχνίας"

Το μάθημα της Α. Μπουκουβάλα "Διδακτική της λογοτεχνίας" ΕΥ (VIII) θα ξεκινήσει 

την Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου, 15.00-18:00 στην αίθουσα ΦΑ3, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

 

Η διδάσκουσα

Άννα Μπουκουβάλα