Είστε εδώ

Έναρξη μαθημάτων κ. Καγιαλή

Το μάθημα του κ. Καγιαλή «Γιώργος Σεφέρης: Ποίηση και ποιητική» θα
ξεκινήσει τη Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου, 18.00-21:00 στην αίθουσα ΦΑ3.

Ο διδάσκων 

Καγιαλής Τ.