Είστε εδώ

Αποδοχή αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του προγράμματος “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Π.Ι"

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο σχετικά με την αποδοχή αποτελεσμάτωναξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του προγράμματος "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων", για τη διδασκαλία των μαθημάτων:

1)"Ιστοριογραφία: Θουκυδίδης", 2) Λατινική Λυρική Ποίηση, 3) Εισαγωγή στη Νέα Ελληνική Λογοτεχνία, 4) Μεταπολεμική Πεζογραφία και Ιστορική πραγματικότητα, 5) Νέα ελληνική Λογοτεχνία, 19ος - 20ος αιώνας και 6) Κρητική Αναγέννηση.