Είστε εδώ

Ανακοίνωση σχετικά με την κατάταξη μετακινούμενων φοιτητών του Τμήματος Φιλολογίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus + κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο σχετικά με την κατάταξη μετακινούμενων φοιτητών του Τμήματος Φιλολογίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus + κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (Συνεδρία υπ' αριθμ. 679/14-6-2017).