Είστε εδώ

Ανακοίνωση για το μάθημα "Βυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι ΙΙ"

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που παρακολουθούν το μάθημα "Βυζαντινοί
Ιστορικοί και Χρονογράφοι ΙΙ"  του κ. Αγγέλου να τυπώσουν και να προσκομίσουν
την Τετάρτη 15:00-18:00 εκτυπωμένο αντίγραφο του αρχείου με την ονομασία
"Κείμενο 1".
Το πλήρες κείμενο του αποσπάσματος από το Νικήτα Χωνιάτη θα το εντοπίσετε στο
αρχείο με την ονομασία "Κείμενο 1" στο e-course του μαθήματος Βυζαντινοί
Ιστορικοί και Χρονογράφοι ΙΙ (Διδάσκων: Α. Αγγέλου).

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Αγγέλου