Είστε εδώ

Ανακοίνωση για το μάθημα "Ο Άγγελος Σικελιανός και η εποχή του"

Το μάθημα "Ο Άγγελος Σικελιανός και η εποχή του" θα πραγματοποιηθεί 13:00-15:00 στην αίθουσα Ι7 (αντί 12:00 - 15:00). 

 

Η διδάσκουσα 

Αθηνά Βογιατζόλγου