Είστε εδώ

Ανακοίνωση για φοιτητές Erasmus+ ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Παρακαλούνται οι φοιτητές που πρόκειται να μετακινηθούν μέσω Erasmus+ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018  

να καταθέσουν στη Γραμματεία το σχετικό learning agreement έως 17 Ιουλίου 2017. 

 

Ο Υπεύθυνος της Επιτροπής Erasmus 

Ευάγγελος Καρακάσης