Είστε εδώ

Ανακοίκωση: Αποκατάσταση Υπηρεσίας Δηλώσεων Συγγραμμάτων – ΕΥΔΟΞΟΣ

Έχει πλέον αποκατασταθεί η υπηρεσία των δηλώσεων συγγραμμάτων – ΕΥΔΟΞΟΣ

και οι φοιτητές μπορούν να δηλώνουν κανονικά τα συγγράμματά τους.

Από τη
Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Δικτύων